ForexLevel II - Kiến thức nâng caoLớp học Trading
Trending

Bài 2: Tenkan và Kijun cắt nhau – Ichimoku nâng cao

[Ichimoku toàn tập]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Tại P1 của Series Ichimoku từ cơ bản đến nâng cao , chúng ta đã nắm chắc các cấu phần trong bộ chỉ báo, làm nền tảng để đi tiếp đến Phần 2 – Các chiến thuật trading với Ichimoku.

Bài 1: Tenkan và Kijun cắt nhau

Đây là chiến thuật cơ bản trong trading vói Ichimoku. Ứng dụng của nó là khi Tenkan và Kijun cắt nhau, trader cần “bắt sóng” tín hiệu này ngay, rồi xem xét đến bối cảnh thị trường và các yếu tố khác. Đây là tín hiệu báo có thể xem xét vào lệnh!

Cấp độ của tín hiệu

Một trong những điều độc đáo nhất của Ichimoku đó là: chỉ báo này luôn “nhắn gửi” đến các trader biết mức độ mạnh hay yếu của tín hiệu theo các cấp độ: Mạnh, Trung bình, Yếu. Tín hiệu Tenkan và Kijun cắt nhau cũng có các mức độ như vậy.

Tín hiệu Tenkan và Kijun cắt nhau cấp độ MẠNH

 • BUY: TenKan từ dưới cắt lên Kijun ở trên mây Kumo
 • SELL: Tenkan từ trên cắt xuống Kijun ở dưới mây Kumo

Tín hiệu Tenkan và Kijun cắt nhau cấp độ TRUNG BÌNH

 • BUY: TenKan từ dưới cắt lên Kijun ở trong mây Kumo
 • SELL: Tenkan từ trên cắt xuống Kijun ở trong mây Kumo

Tín hiệu Tenkan và Kijun cắt nhau cấp độ YẾU

 • BUY: TenKan từ dưới cắt lên Kijun ở dưới mây Kumo
 • SELL: Tenkan từ trên cắt xuống Kijun ở trên mây Kumo

Giải thích: Như đã đề cập trong P1, các cấu phần của Ichimoku là các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Mây Kumo cũng vậy. Khi giá nằm trên mây, Kumo đóng vai trò là hỗ trợ rất mạnh. Khi đó nếu Tenkan cắt Kijun từ dưới lên, tín hiệu BUY là mạnh vì có Kumo hỗ trợ phía dưới. Ngược lại, khi giá nằm dưới mây, Kumo đóng vai trò là kháng cự mạnh. Khi đó nếu Tenkan cắt Kijun từ dưới xuống, tín hiệu SELL là mạnh vì có Kumo kháng cự phía trên.

Tenkan cat Kijun
Biểu đồ 1: Minh hoạ các cấp độ Tenkan cắt Kijun

Ví dụ minh hoạ tại Biểu đồ 1 của Vàng khung 1H, Ichimoku cho tín hiệu BUY MẠNH khi Tenkan cắt Kijun từ dưới lên và trên mây Kumo. Tín hiệu rất chuẩn! Giá vàng tăng mạnh từ 1480 lên hơn 1640. Nếu vào lệnh theo tín hiệu này, ăn lồi mồm rồi.

Vẫn tại biểu đồ trên, sau khi giá vàng đã tăng mạnh, xuất hiện tín hiệu Tenkan cắt Kijun từ trên xuống, nhưng là cắt ở trên mây Kumo. Ta hiểu rằng đây là tín hiệu SELL YẾU. Quả thực đúng vậy. Giá chỉ di chuyển xuống 1 chút, rồi rơi vào mây, và không xuống xa hơn được nữa. Mây Kumo đóng vai trò như hỗ trợ trong trường hợp này.

Tip 1: Các trader theo trường phái an toàn, thường chọn lọc tín hiệu Tenkan giao cắt Kijun cấp độ MẠNH để vào lệnh.

YouCanTrade

Tip 2: Kết hợp thêm Chikou để tăng cấp độ tin cậy.

Như đã đề cập trong P1, Chikou như vị quan toà phán xử cuối cùng trong các tình huống. Nếu Chikou ở trên giá, tin hiệu BUY càng được bổ trợ độ mạnh. Ngược lại, Chikou ở dưới giá, tín hiệu SELL càng có độ tin cậy cao hơn.

YouCanTrade

Các ví dụ trong thực chiến

Sell mạnh

Tenkan cắt Kijun
Biểu đồ 2: Tenkan cắt Kijun dưới mây Kumo

Biểu đồ 2 của Vàng khung 1D, Tenkan cắt Kijun từ trên xuống và dưới mây Kumo (Điểm A), trader bắt sóng đây là tín hiệu sell mạnh, được khẳng định thêm bởi Chikou cũng nằm dưới cây nền của 26 kỳ trước và mây tương lai đang màu đỏ.

Lệnh SELL được kích hoạt với thông số như sau:

 • Entry: ngay tại thời điểm đóng nến xác nhận giao cắt của Tenkan và Kijun (tại mức giá 1165)
 • Stop Loss: Trên mây Kumo (Điểm B) (tại mức giá 1200)
 • Take profit: xem xét thoát lệnh ngay khi giá tạo lập vùng sideway đi ngang hoặc có thể chờ đến khi Tenkan từ dưới cắt lên Kijun (Điểm C – tại mức giá 1113) – báo hiệu đảo chiều.

Buy yếu

Biểu đồ 3: Tenkan cắt Kijun dưới mây Kumo

Biểu đồ 3 của EURUSD khung 1H, Tenkan cắt Kijun từ dưới lên, nằm dưới mây Kumo (Điểm A), đây là tín hiệu Buy yếu. Cộng thêm với Chikou nằm dưới cây nến của 26 kỳ trước và mây Kumo tương lai màu đỏ dày. Như vậy đang có kháng cứ rất mạnh.

Một trader theo trường phái giao dịch an toàn sẽ bỏ qua tín hiệu này. Tuy nhiên, nếu mạo hiểm, thông số vào lệnh BUY sẽ theo nguyên tắc sau:

 • Entry: ngay tại thời điểm đóng nến xác nhận giao cắt của Tenkan và Kijun (Điểm A, vùng giá khoảng 1.1036)
 • Stop loss: Đuôi cây nến Pin bar (Điểm B, khoảng 1.1023)
 • Take Profit: Đáy mây Kumo, vì đó là kháng cự rất mạnh (Điểm C, khoảng 1.10495)

Thực tế là tín hiệu Buy yếu này đã không mang lại kết quả cho trader thích mạo hiểm. Giá không bật tăng lên được đến Điểm C để Take profit. Sau đó, giá lình xình rồi cắm đầu đi xuống, chạm Stop loss.

Tổng kết

 • Tenkan giao cắt Kijun là tín hiệu vào lệnh cơ bản khi sử dụng Ichimoku.
 • Vị trí giao cắt của Tenkan và Kijun (trên mây, dưới mây, trong mây) báo hiệu các cấp độ mạnh yếu của tín hiệu Buy hoặc Sell.
 • Khi vào lệnh cần quan sát Chikou và mây tương lai để tìm kiếm thêm tín hiệu xác nhận vị thế vào lệnh.

Tác giả: YouCanTrade

5/5 (2 Reviews)
Tags
Ichimoku kijun nang cao Tenkan

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Close
Close