Coin

Xu hướng BTC trung hạn: nhận định và chiến lược giao dịch

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Xu hướng BTC trung hạn

Xu hướng của BTC trong tháng tới vẫn chủ đạo là down trend, với lý do:

  • Đa khung thời gian dài hạn M, W: giá đều nằm dưới mây Ichimoku
  • Trong khung tháng M: (i) Tenkan vừa cắt từ trên xuống Kijun dưới mây, mây Ichimoku tương lai màu đỏ; (ii) MACD đã chuyển xuống trạng thái âm.
  • Trong khung tuần W: nến đóng cửa tuần vừa xong mang hình thù cây búa ngược
Biểu đồ BTC khung W

Các kháng cự quan trọng

Xét trong khung W, các kháng cứ quan trọng sắp tới của BTC là:

  • 7075, tương ứng với mức 0.786 của Fibonaci
  • 7469, tương ứng với đỉnh cây búa nên tuần trước
  • 8191. tương ứng với đỉnh cây nến khởi đầu cho chu kỳ giảm tuần`09/03/2020
  • 8473, tương ứng với đáy mây Ichimoku.

Chiến lược giao dịch BTC

SELL only! Chỉ vào lệnh khi có cả 2 điều kiện sau:

  • Đợi giá đụng các kháng cự đã phân tích ở trên
  • Giá hình thành các cây nến theo phong cách Price action: Búa ngược, Fakey giảm giá, Inside bar giảm giá.

0/5 (0 Reviews)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button